Què fem?

Les nostres comissions

L’AFA té molts objectius, tots ells per reforçar el vincle entre famílies i escola, i amb la voluntat de participar en el projecte educatiu del centre amb la gestió i organització d’activitats i sobretot, donar suport a les famílies.

Per aconseguir aquests objectius ens organitzem en 10 comissions

DIRECCIÓ:

Formada per 4 membres de l’AFA; Presidenta, Vicepresidenta, la secretària, la tresorera i una vocal.

Les funcions principals són:

 • Coordinar entre totes les comissions.
 • Convocar les Juntes mensuals i l’Assemblea anual.
 • Vetllar pels estatuts i el reglament intern.
 • Gestionar la  documentació interna i la Protecció de dades.
 • Fer la comptabilitat, els impostos, el pressupost, els pagaments i vetllar per la viabilitat del pressupost.
 • Grup de Whatsapp: actiu per a tots els membres de l’AFA.
 • Gestionar el correu electrònic: afa@virolai.com
 • Interlocució i comunicació amb l’Escola i amb les famílies.

ALIMENTACIÓ, SALUT I ESPORT:

S’ocupa de:

 • Vetllar el projecte d’alimentació i de menjador de l’escola.
 • Potenciar l’alimentació saludable entre les famílies de l’escola.
 • Gestionar el projecte ‘Sopars complementaris’.
 • Escola Verda i sostenibilitat.
 • Promoure accions i hàbits saludables.
 • Organitzar actes esportius. 
 • Col·laborar amb el VEC.
 • Realitzar campanyes per conscienciar sobre la necessitat de reduir residus (bock’n’roll i carmanyoles).

RELACIONS EXTERNES

S’ocupa de:

 • Representar l’AFA en diferents estaments.
 • Treballar per enfortir els vincles amb els òrgans de representació, tant interns de l’escola com externs.
 • Tenir representació d’un membre de l’AFA als Consells Escolars de cada escola.
 • Representació al Consell Escolar Municipal
 • Representació a la Junta del VEC.
 • Representació AFAEC.
 • Colla Gegantera Raimundi.
 • Representació de delegats, relacions i comunicació amb les famílies delegades.
 • Convocar i assistir a la reunió trimestral de delegats.

PUBLICITAT, WEB I COMUNICACIO

Treballa per millorar i potenciar la comunicació amb les famílies a través de diferents canals i formats:

 • Afanews
 • Web
 • Xarxes Socials
 • Cartelleria, disseny i logos
 • Merxandatge
 • Gestió grup de whatsapp de famílies delegades

ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Treballa per connectar les famílies NEE de l’Escola.
 • Creació d’un grup de treball (amb les famílies NEE que hi vulguin participar i també obert a la resta de famílies), per tal d’oferir propostes a l’Escola.
 • Connecta les associacions (de les quals formen part els alumnes) i les seves activitats de conscienciació i participació amb la comunitat escolar.
 • Apropa les famílies a la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat).
 • Organitza i fa xerrades al grup classe i a les famílies que comparteixen aula, per donar eines i respostes.

SOLIDARITAT I FAMÍLIA

 • Fomenta la cooperació i la solidaritat dins l’escola i amb la societat.
 • Participa i difon el projecte del Banc d’Aliments.
 • Gestiona l’assegurança voluntària per a famílies i RC.
 • Mercat Solidari.
 • Projecte de convivència: Representació a la comissió del Pla de convivència de l’escola.

MOBILITAT

 • Treballa juntament amb l’escola, amb els tècnics de districte de l’Ajuntament i Guàrdia Urbana en tot el que fa referència a mobilitat, accessos, seguretat viària, camins escolars i trànsit.
 • Vetlla per la implementació del projecte camí escolar a les nostres escoles.
 • Patis de l’escola.
 • Fomenta projectes sostenibles i ecològics.

ESCOLA DE FAMÍLIES

 • Proposa activitats de formació contínua adreçades a les famílies, amb la finalitat d’ajudar a adquirir habilitats per acompanyar els infants en el seu creixement personal i educatiu.
 • Concreta xerrades i tallers per a cada trimestre.

FEM ESCOLA

 • Promou, coordina i organitza tot allò que té a veure amb activitats festives i lúdiques organitzades per l’AFA, com la Virorevetlla, la Festa de l’Esport, el Comiat de Batxillerat…
 • Fomenta la cohesió de famílies.
 • Participa en els Jocs Florals.
 • Participa en les Portes Obertes.

REINA ELISENDA

 • Fa de pont entre les famílies de l’escola Reina Elisenda i l’AFA.
 • Trasllada les inquietuds i temes d’interès de les famílies.
 • Ajuda en l’organització i el pressupost de la Festa Major i la Diada de l’Esport de l’ERE.
 • Col·labora amb la Colla Gegantera del Reina Elisenda i fomenta la cohesió amb la colla Raimundi.
 • Representació al Consell Escolar de l’ERE.
 • Treballa per a la millora dels espais i les instal·lacions de l’ERE.